Sprawdź swoją inteligecję – test IQ!

Sprawdź ile otrzymasz punktów! powyżej 148 inteligencja bardzo wysoka 133 – 148 inteligencja wysoka 117 – 132 inteligencja powyżej przeciętnej 84 – 116 inteligencja przeciętna 68 – 83 inteligencja niższa niż przeciętna ...