Dane osobowe
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie
w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów
przetwarzania danych osobowych poniżej).
Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę
wyraziłeś.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 –
21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za
potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą
przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych
osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych
3
operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych
operacji uprawnienia.
Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli
uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia
przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,
jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że
wyślesz wiadomość na adres [email protected] Dołożyliśmy jednak wszelkich starań,
by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce
prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie
jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych
osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są
gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez
osoby do tego nieupoważnione.
Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym
podmiotom:
1. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych
osobowych na serwerze,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych
gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych
osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Cele i czynności przetwarzania
– brak
Pliki cookies i inne technologie śledzące
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki
cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz
system teleinformatyczny.
Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.
Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.
Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na
temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików
cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z
poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej
przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików
cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych
stron internetowych, które stosują cookies.
Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z
6
wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie
tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba
osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej
wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony
etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików
cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików
cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy
mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
Korzystamy z narzędzia HotJar, które pozwala nam śledzić Twoje zachowanie na stronie. W
tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar. W ramach ustawień plików cookies
możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku ze
śledzenia z wykorzystaniem HotJar czy nie.
Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować
do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W
ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie
przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji
społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz
subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania,
wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane
są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a
ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.
7
Polityka Ochrony Danych dostępna jest po napisaniu do nas e-maila: [email protected]